login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jul 27 2020, 02:49 (UTC+0) fričovské poviedky-obalka.jpg
Práve nám vo vydavateľstve Vienala vyšla ďalšia kniha. Jej názov je Fričovské poviedky a čitateľ v nej nájde desať poviedok. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu. Za týmto účelom sme navštevovali najstarších obyvateľov Fričoviec, počúvali a zapisovali si tradované i skutočné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desať najpútavejších príbehov sme potom literárne spracovali do poviedok. *** Z kategórií obecných povestí sa tu nachádza poviedka o kliatbe, ktorá spôsobila, že sa žiadnemu z majiteľov kaštieľa od čias, kedy tam začal žiť, nenarodilo žiadne dieťa. Tiež však príbeh spojený s lokalitou Hradisko, ktorá by si zaslúžila archeologický výskum, aby sa zistilo, v ktorom storočí a z akému účelu staré hradisko slúžilo. Skutočné príbehy sú spojené s tragédiou počas II. svetovej vojny, miestnymi tulákmi, fričovskými žandármi, pálením pálenky načierno i ďalšími spojitosťami s jednotlivými obdobiami fričovského života.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 23 2020, 07:01 (UTC+0) st.jpg
Vo vydavateľstve Vienala nám vyšla ďalšia kniha. Jej názov je Spišskoteplické poviedky a čitateľ v nej nájde desať poviedok. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu. Za týmto účelom sme navštevovali najstarších obyvateľov Spišskej Teplice, počúvali a zapisovali si tradované i skutočné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desať najpútavejších príbehov sme potom literárne spracovali do poviedok. *** Najstarší z príbehov dejovo siaha do 13. storočia a je spojený so zakladaním nových dedín po ukončení tatárskych vpádov, kedy v niektorých oblastiach horného Uhorska v dôsledku bojov a následného hladomoru zomrelo až do 80 percent obyvateľov. Nechýbajú ani skutočné príbehy z II. svetovej vojny, ktorá tu mala svoje špecifiká, keďže dedina sa nachádzala v blízkosti letiska. Z novších príbehov nás zaujal napríklad miestny prípad spojený s menou peňazí v roku 1953, či tradovanie svojráznych miestnych zvykov spojených s veštbami. A keďže každá poriadna dedina mala svojho miestneho blázna i strašidlo, nechýba ani poviedka o svojráznej Irme a o karabasoch. *** Veľmi sa z tejto knihy tešíme a čakáme, kedy si s vedením obce upresníme termín jej prvej verejnej prezentácie.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 08 2020, 01:58 (UTC+0) vp.jpg
VYŠLA NÁM ĎALŠIA KNIHA ! VAŽECKÉ POVIEDKY vo vydavateľstve Vienala nám vyšla ďalšia kniha. Jej názov je Važecké poviedky a čitateľ v nej nájde desať príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu tak, ako sa tradujú, alebo ako sa skutočne odohrali. Za týmto účelom sme navštevovali najstarších obyvateľov Važca, počúvali a zapisovali si skutočné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desať najpútavejších historiek sme potom literárne spracovali do poviedok. Čitateľ prechádza jednotlivými obdobiami Važca od povesti z cca 9. storočia do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Autormi knihy Skárošské poviedky sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa a Silvia Bolčová.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 20 2020, 14:02 (UTC+0) skarosske-poviedky-obalka (1) kopie.jpg
VYŠLA NÁM ĎALŠIA KNIHA ! SKÁROŠKÉ POVIEDKY vo vydavateľstve Vienala nám vyšla ďalšia kniha. Jej názov je Skárošské poviedky a čitateľ v nej nájde desať príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu tak, ako sa tradujú, alebo ako sa skutočne odohrali. Za týmto účelom sme navštevovali najstarších obyvateľov Skároša, počúvali a zapisovali si skutočné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desať najpútavejších historiek sme potom literárne spracovali do poviedok. Čitateľ prechádza jednotlivými obdobiami Skároša od 15. storočia do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Od príbehu spojeného s dobytím hradu Skároš bratríkmi v roku 1458 až po časy vlády komunistických predákov a prenasledovanie ľudí, ktorí si doma načierno pálili alkohol, či odmietali vstúpiť do družstva. Obec Skároš sa nachádza v okrese Košice-okolie bezprostredne pri hraniciach s Maďarskom. V súčasnosti má približne tisíc obyvateľov. Prvé písomné záznamy o jej existencii sú z roku 1270. Nachádza sa tu rozsiahli park s pamiatkami na II. svetovú vojnu a kaštieľ. Autormi knihy Skárošské poviedky sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa, Zuzana Kratyinová a Silvia Bolčová. Prvá verejná prezentácia knihy je naplánovaná na september.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 01 2020, 07:49 (UTC+0) pf_2020_ls_prave_orechove_web.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Aug 25 2019, 02:57 (UTC+0) kendické poviedky-obalkab.jpg
Vo vydavateľstve Vienala nám vyšla ďalšia kniha. Jej názov je Kendické poviedky a čitateľ v nej nájde desať príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu tak, ako sa skutočne odohrali. Za týmto účelom sme navštevovali najstarších obyvateľov Kendíc, počúvali a zapisovali si skutočné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desať najpútavejších historiek sme potom literárne spracovali do poviedok. *** Čitateľ prechádza jednotlivými obdobiami Kendíc od konca 19. storočia do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Od príbehu spojeného v migráciou do USA, kde v štáte Ohio v meste Cleveland vznikala pomerne početná kolónia Kendičanov, až po časy, kedy naverbovaní prisluhovači totalitného režimu pripravili akciu zneuctenia štátnych symbolov tak, aby to bolo možné zhodiť na „ideologicky nepohodlných ľudí“. Výsledkom bolo odsúdenie štyroch nevinných mladíkov ako politických väzňov. Nechýbajú ani príbehy z obdobia II. svetovej vojny, z pokusu o deportáciu mužov na nútené práce do Sovietskeho zväzu, ale tiež poviedky ilustrujúce zaujímavé osudy adoptovaných detí, potulných žobrákov, či o rôznych podobách lásky na dedine alebo o viere v existenciu bosoriek. *** Obec Kendice sa nachádza medzi Košicami a Prešovom, v súčasnosti má približne 1 800 obyvateľov. Prvé písomné záznamy o jej existencii sú z prvej polovice 13. storočia. Ešte počas II. svetovej vojny tu stáli štyri kaštiele a zemianske kúrie. V súčasnosti sú dva takéto objekty pamiatkovo chránené. Pre niekdajšie rozšírené pestovanie kapusty obyvateľov Kendíc nazývajú „Kapustare“. Autormi knihy Kendické poviedky sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa, Silvia Bolčová a Zuzana Kratyinová.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 24 2019, 00:28 (UTC+0) zalužické poviedky-obalka.jpg
Nedávno nám vo vydavateľstve Vienala vyšla ďalšia kniha. Jej názov je Zalužické poviedky a čitateľ v nej nájde desať príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu. Za týmto účelom sme navštevovali najstarších obyvateľov Zalužíc, počúvali a zapisovali si tradované historky i skutočné udalosti spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desať najpútavejších príbehov sme literárne spracovali do poviedok. Najstarší tradovaný príbeh dejovo siaha do stredoveku a je spojený s údajnými okolnosťami vzniku Zalužíc. Tri poviedky sa odohrávajú v časoch I. ČSR, kedy boli Zalužice okrem iného známe aj pestovaním tabaku. Nechýbajú ani príbehy z vojny, z nástupu totality, z čias násilného združstevňovania súkromného vlastníctva, či zábavné príbehy spojené so svojráznymi zvykmi tejto obce. Obec Zalužice vznikla spojením dvoch historických obcí - Veľké Zalužice a Malé Zalužice. Z každej z nich sa do knihy spravodlivo vybralo po päť príbehov. Autormi knihy sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia Bolčová a Juraj Korpa.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 18 2019, 02:35 (UTC+0) 248-pribehy_z_vrabcieho_hniezda-obalka_m.jpg
PRÍBEHY Z VRABČIEHO HNIEZDA (Tri košické rozprávky) V týchto dňoch nám vyšla kniha rozprávok o vrabčekovi Urbankovi. Je určená najmladším čitateľom, aby sa dozvedeli kadejaké zaujímavosti, o ktorých si na košických strechách vrabce čvirikajú. Vrabec Urbanko žije vo vrabčom hniezde na streche Dómu svätej Alžbety. Vidí odtiaľ len Urbanovu vežu a Kaplnku svätého Michala. Urbanko je ustráchaný a bojí sa učiť lietať. Preto mu ostatné vrabce vyrozprávajú príbehy o dávnych hrdinoch, ktorí dokázali veľké veci, pretože boli statoční. Urbanko sa takto dozvie o zvonárovi Urbanovi, bosorkách od kaplnky i staviteľovi majstrovi Štefanovi. A mladý čitateľ tiež. A nielen to. Dočíta sa aj o kadejakých zaujímavostiach zo života košických vrabcov... Kniha vznikla v rámci spolupráce s občianskym združením Filištín a vyšla vo vydavateľstve Vienala. Autormi sú Slavomír Szabó a Silvia Bolčová. Rozprávky ilustroval Vlado Ondo.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 29 2019, 02:18 (UTC+0) ečejovské rozprávky-predna_strana.jpg
V týchto dňoch nám vyšla kniha s názvom Čečejovské rozprávky. Jej autorom je predseda L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó. Ilustrácie vytvoril Juraj Korpa. *** V knižke sa Janko a Janka z Čečejoviec nudia, pretože sa im doma pokazilo wi-fi. Tiež zlostia, tak ich mama pošle von za kamarátmi. Tam však stretnú čudesného chlapíka, ktorý sa volá Majster Čas. Spolu sa vyberú na prechádzku stáročiami. Vďaka kúzlam sa dostanú až do praveku, neskôr stretnú kráľov, uvidia prvé čečejovské lietadlo a mnohé veci nevídané. Pritom ostanú na jedinom mieste, ale cestujú v čase. Od počiatku ľudstva až takmer po prítomnosť a ich pohľad na vlastnú dedinu sa výrazne zmení. Prečo? Ako? Viac sa dočítate práve v tejto knižke.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 18 2019, 02:43 (UTC+0) 246_skaros.jpg
Práve finišujeme s rukopisom knihy Skárošské poviedky. Viaceré z príbehov, ktoré sme v obci našli, sa viažu na kameňolomy. Miestni obyvatelia ich nazývajú Baňa. Pretože opis prostredia musí v poviedkach zodpovedať skutočnosti, vybrali sme sa tieto kameňolomy prezrieť. Sú tri a nachádzajú sa v údolí pri potoku Marovka. V súčasnosti ich vyhľadávajú zberatelia nerastov, ktorí chcú svoje zbierky rozšíriť o nontronity. V starých príbehoch sú tieto kameňolomy viazané najmä na príbehy z kategórie vidieckej mystiky. Aj samotný potok Marovka je spojený s rituálmi obety. Nešlo však o obety ľudí či zvierat, ale vecí. Dievčatá a ženy, ak si niečo priali, dali pod kameň v potoku svoju obľúbenú vyšívanú vreckovku alebo stužku z vlasov. *** Údajne sa v kameňolomoch zjavuje aj biela pani a občas sa tam v noci ukáže kožený most, ktorý vedie až... Neprezradíme. Viac sa dočítate v pripravovanej knihe... ***

na stránku vložil: sivo