login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košický samosprávny kraj

Košice

Okres Košice - okolie

Borda - kúpele
Čečejovce: Kaštieľ Sirmaiovcov
Čečejovce: Kráľovská aleja sôch stredovekých panovníkov ku gotickým freskám
Čečejovce: Pamätník obetiam vojen
Čečejovce: Ranogotický kostol
Debraď: Kostol sv. Petra a Pavla
Debraď: Plastika kráľa Ladislava
Drienovec
Dvorníky-Včeláre, Zádiel: Prírodná rezervácia Zemné hradisko
Hačava, Háj: Vyvieračka Miglinc
Hačava, Moldava nad Bodvou: Prechod cez Jasovskú planinu
Hačava: Jelení vrch
Háj, Hačava: Hájska dolina a Hájske vodopády
Háj: „Filmový anjel“
Herľany
Herľany, Rankovce: Rankovské skaly
Herľany: Herliansky gejzír
Herľany: Malé Brdo
Hodkovce
Chym
Chym: Ranogotický kostol
Ïurkov
Ïurkov, Svinica: Geotermálne vrty
Ïurkov: Kúria Rákovszkých
Jasov
Jasov: Čertova skala
Jasov: Gotický kostol sv. Michala Archanjela
Jasov: Jasovská skala
Jasov: Jasovský hrad
Jasov: Premonštrátsky kláštor
Jasov: Sekvojovec mamutí
Jasov: Socha sv. Floriána
Kalša
Košice – Alpínka: Chodník zvedavých myšiek
Košice: Botanická záhrada UPJŠ
Košice: Dom hornouhorského kapitanátu – Slovenské technické múzeum
Košice: Dóm svätej Alžbety
Košice: Krypta Františka II. Rákociho
Košice: Múzeum voskových figurín
Košice: Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice
Košice: Seminárny kostol
Košice: Socha Františka II. Rákociho
Košická Belá - Ružín: Drienková skala
Košická kotlina: Chránené vtáčie územie
Košický Klečenov
Košický Klečenov, Zemplínska Teplica: Cez masív Bogoty
Košický Klečenov: ažká bojová technika v Dargovskom priesmyku
Košický Klečenov: Pomník bojov o Dargovský priesmyk
Košický Klečenov: Tank T 34
Malá Ida
Malá Lodina: Sivec
Medzev
Medzev: Hámor – múzeum
Medzev: Kostol Narodenia Panny Márie
Medzev: Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
Medzev: Šugovská dolina
Medzev: Šugovský potok
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou: Gotický rímsko-katolícky kostol sv. Ducha
Moldava nad Bodvou: Moldavská jaskyňa
Moldava nad Bodvou: Moldavské múzeum – kováčska vyhňa
Moldava nad Bodvou: Pamätník Mártona Sepšiho Čombora
Moldava nad Bodvou: Pomník Benjamína Egrešiho
Moldava nad Bodvou: Vínna pivnica – Múzeum vín
Nižná Myšľa
Nižná Myšľa: Koscelek
Nižná Myšľa: Kostol sv. Mikuláša
Nižná Myšľa: Obecné myšľanské múzeum
Nižná Myšľa: Premonštrátsky, neskôr jezuitský kláštor
Nižný Lánec
Nižný Lánec: Klasicistický kaštieľ
Nováčany
Paňovce: Paňovský rybník
Perín
Perín: Chránený areál Perínske rybníky
Poproč
Poproč - Košice: Holička
Rákoš
Regeta
Rieka Bodva
Rieka Ida
Rieka Olšava
Rieka Sopotnica
Rieka Svinka
Rieka Torysa
Rozhanovce
Rudník
Rudník: Barokový kostol sv. Anny
Ruskov
Seňa
Seňa: Balwankew
Seňa: Ranogotický kostol
Seňa: Židovský cintorín
Skároš: Pamätník II. svetovej vojny s vojenskou technikou
Slančík
Slančík: Zvon kostola Narodenia Panny Márie
Slanec
Slanec: Historický park
Slanec: Hrad Slanec
Slanec: Kostoly
Slanec: Pamätník Červenej armáde
Slanská Huta
Slanská Huta: Jazero Izra
Slanská Huta: Malá Izra – prírodná rezervácia
Slanská Huta: Vojenské bunkre z I. ČSR
Slanské vrchy
Slánske vrchy – Milič – NATURA 2000
Slanský priesmyk
Slovenský kras: Jasovská planina
Slovenský kras: Turnianska kotlina
Slovenský kras: Zádielska planina
Svinica
Svinica: Románsko-gotický kostol
Šemša
Šemša: kaštieľ
Štós
Štós: Historické objekty Kúpeľov Štós
Štós: Neskorobarokový evanjelický kostol
Štós: Pamätný dom Zoltána Fábryho
Štós: Pôvodne gotický kostol sv. Jána Nepomuckého
Štós: Vila továrnika Jozefa Wlaszlovitsa
Trstené pri Hornáde
Trstené pri Hornáde: Kostol sv. Anny
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou: Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie
Turňa nad Bodvou: Pôvodne renesančný kaštieľ
Turňa nad Bodvou: Turniansky hrad
Turňa nad Bodvou: Župný dom
Veľká Lodina: Rozlomity
Vyšná Myšľa
Vyšná Myšľa: Rímsko-katolícky kostol
Vyšný Lánec
Vyšný Medzev
Zádiel
Zádiel, Hrhov: Planinou Horný vrch na vyhliadku
Zádiel: Blatnica (Chotárny potok)
Zádiel: Cukrová Homoľa
Zádiel: Zádielska dolina – náučný chodník

Okres Gelnica

Gelnica
Gelnica: Banícke múzeum
Gelnica: Barokový evanjelický kostol
Gelnica: Gelnický hrad
Gelnica: Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie
Gelnica: Kamenný most a prvá elektráreň
Gelnica: Rieka Hnilec
Gelnica: Turzovské jazero a kúpele
Jaklovce
Jaklovce: Csákyho kaštieľ
Jaklovce: Gotický kostol sv. Antona Pustovníka
Kluknava
Kluknava, Margecany: Roháčka
Kluknava: Historický drevený most
Kluknava: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Kluknava: Kaštieľ Čákiovcov
Kluknava: Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Kluknava: Pamätník obetiam II. svetovej vojny
Kluknava: Štefanská huta
Kluknava: Zvonica sv. Floriána
Kojšov
Potok Smolník
Richnava, Košice: Čierna hora
Ružín – vodná nádrž
Smolnícka Huta: Lesnícky náučný chodník
Smolník
Smolník, Štós: Štóske sedlo
Smolník: Banský inšpektorát, neskôr tabaková továreň
Smolník: Baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Smolník: Barokový evanjelický chrám
Smolník: Duchovná cesta
Smolník: Historický hostinec Alžbetin dom
Smolník: Holmikova kaplnka
Smolník: Insígnie Baníckeho bratstva
Smolník: Kaplnka Navštívenia Panny Márie
Smolník: Kaplnka sv. Jozefa Robotníka
Smolník: Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Smolník: Pamätník poslednej vyťaženej tony rudy
Smolník: Pravoslávny chrám Záštity Presvätej Bohorodičky
Smolník: Tereziánska štolňa (Priechodný kanál)
Smolník: Trojičný ståp
Smolník: Vodná nádrž Úhorná

Okres Michalovce

Bracovce
Budkovce
Budkovce: Gotický kostol Svätej Trojice
Budkovce: Obecné etnografické múzeum a galéria Gazdovský dom
Budkovce: Pamätník občanom Budkoviec
Budkovce: Pamätník obetiam roľníckeho povstania
Budkovce: Renesančný kaštieľ
Iňačovce, Senné: Národná prírodná rezervácia Senné - Rybníky
Krásnovce
Krásnovce: Zvonica
Krásnovce: Židovský cintorín
Lastomír
Lastomír: Pamätník oslobodenia
Morské oko – národná prírodná rezervácia
Palín
Poruba pod Vihorlatom
Poruba pod Vihorlatom: Grécko-katolícky kostol zo 17. storočia
Poruba pod Vihorlatom: Pamätník obetiam vojny
Pozdišovce
Pozdišovce: Gotický (barokizovaný) kostol
Pozdišovce: Historická budova pre služobníctvo
Pozdišovce: Historický organ
Pozdišovce: Kaplnka rodu Sirmai
Pozdišovce: Kaštieľ rodiny Sirmajovcov
Pozdišovce: Pamätná izba histórie obce
Pozdišovce: Pamätník národným dejateľom
Pozdišovce: Rybník
Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou: Kaštieľ Sirmaiovcov
Rieka Čierna voda
Rieka Duša
Rieka Laborec
Rieka Ondava
Senné
Senné: Kostol Navštívenia Panny Márie
Senné: Renesančný kaštieľ
Sliepkovce
Šamudovce
Šamudovce: Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Šamudovce: Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Šamudovce: Kostol Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.
Vihorlat – chránená krajinná oblasť
Vinné
Vinné: Kostol sv. Anny
Vinné: Pamätná izba Františka Jozefa Fugu
Vinné: Pamätníky obetiam vojen
Vinné: Renesančný kaštieľ
Vinné: Vinianske jazero
Vinné: Viniansky hrad

Okres Rožňava

Betliar: Barokový evanjelický kostol
Betliar: Delá Františka Bebeka
Betliar: Gotický kostol sv. Alžbety vdovy
Betliar: Historické objekty parku kaštieľa Betliar
Betliar: Historický park kaštieľa Betliar
Betliar: Kaštieľ – Múzeum Betliar
Betliar: Náučný chodník obce
Betliar: Sochárske dielo Alojza Stróbla
Betliar: Svätý Ján Nepomucký
Betliar: Volovec
Bôrka: Blatnická dolina
Bôrka: Národná prírodná rezervácia Havrania skala
Brdárka, Vyšná Slaná: Veľký Radzim a Malý Radzim
Bretka: Náučný chodník Prielom Muráňa
Dedinky, Dobšiná, Stratená: Národná prírodná rezervácia Stratená
Dobšiná: Banícky dom
Dobšiná: Barokový kostol sv. Františka Xaverského
Dobšiná: Gotický kostol sv. Trojice
Dobšiná: Neorenesančná radnica
Dobšiná: Pamätník obetiam vojny
Henckovce: Barokový evanjelický kostol
Henckovce: Gotický kostol Všechsvätých
Hrhov: Hrhovské rybníky
Hrhov: Hrhovský vodopád
Hrhov: Kostol reformovanej cirkvi
Hrhov: Kostol sv. Jána Krstiteľa
Hrhov: Veľký Paklán
Hrušov: Etnografické zbierky
Hrušov: Gotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Hrušov: Hrušovské rybníky
Hrušov: Kostolík sv. Anny
Jablonov nad Turňou
Jablonov nad Turňou: Gotický kostol Najsvätejšej Trojice
Jablonov nad Turňou: Granárium
Koceľovce
Koceľovce: Gotický kostol
Nižná Slaná
Nižná Slaná: Banícko-mineralogická expozícia
Nižná Slaná: Pôvodne gotický kostol
Ochtiná
Ochtiná: Románsko-gotický kostol
Plešivec
Plešivec: Gotický kostol
Plešivec: Serényiho cisterna
Plešivec: Župný dom
Rejdová
Rejdová: Kostol sv. Michala Archanjela
Rejdová: Náučný chodník obce
Rejdová: Stála etnografická výstava
Rejdová: Stolica – najvyšší vrch v Košickom kraji
Rieka Muráň
Rieka Slaná
Rieka Turňa
Rožňavské Bystré: Gerlašská skala
Silica
Silica, Hrušov: Stredom a severom Silickej planiny
Silica, Jovice: Dievčenská skala
Silica: Fabiánka
Silica: Farárova jama
Silica: Gotický kostol Všechsvätých
Silica: Jašteričie (Silické) jazero
Silica: Pod Fabiánkou
Silica: Silická ľadnica
Silická Brezová
Silická Brezová: Renesančný kostol a klasicistická veža
Silická Jablonica
Silická Jablonica, Hrušov: Náučný chodník na Zelenú hranicu a Szádvár
Silická Jablonica: Pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža
Silická Jablonica: Sokolia skala
Silická Jablonica: Zbojnícka jaskyňa
Slavošovce
Slavošovce: Pamätník obetiam vojnovej tragédie
Slavošovce: Pamätník Pavla Emanuela Dobšinského
Slavošovce: Pôvodne gotický kostol
Slavošovce: Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Slavošovce: Slavošovský tunel pod Homôlkou
Slovenský kras: Dolný vrch
Slovenský kras: Horný vrch
Slovenský kras: Plešivecká planina
Slovenský kras: Rožňavská kotlina
Slovenský kras: Silická planina
Stratená
Stratená: „Stara hyža“
Stratená: Cestný tunel – jediný na Slovensku z čias ČSSR
Stratená: Dobšinská ľadová jaskyňa – náučný chodník
Stratená: Havrania skala
Stratená: Kostol sv. Augustína
Stratená: Mokrade Hnilca – náučný chodník
Stratená: Občasný prameň – Havrania skala – náučný chodník
Stratená: Stratenský kaňon
Stratená: Tiesňavy
Vlachovo
Vlachovo: ¼adovňa
Vlachovo: Expozícia Z dejín obce
Vlachovo: Karlova huta
Vlachovo: Kaštieľ Andrášiovcov
Vlachovo: Pamätník obetiam vojny
Vlachovo: Pôvodne gotický kostol
Vyšná Slaná
Vyšná Slaná: Pamätná izba Fraňa Kráľa
Vyšná Slaná: Pôvodne gotický kostol

Okres Sobrance

Choňkovce
Inovce
Inovce: Evanjelický drevený kostolík sv. Michala Archanjela
Koromľa
Koromľa: Bývalá židovská krčma
Koromľa: Kostol sv. Michala Archanjela
Orechová
Orechová: Chrám Svätej Trojice
Orechová: Vinice a víno
Tibava
Tibava: Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Tibava: Park a kúria
Vojnatina: Renesančný kostol Povýšenia sv. kríža

Spišská Nová Ves

Hrabušice
Hrabušice: Historická fara
Hrabušice: Okruh Podlesok - Kláštorisko - Podlesok
Hrabušice: Piecky
Hrabušice: Románsko-gotický kostol sv. Vavrinca
Hrabušice: Sokolia dolina
Hrabušice: Suchá Belá
Letanovce
Letanovce, Hrabušice: Kláštorisko
Letanovce: Kartuziánsky most
Letanovce: Pôvodne románsko-gotický kostol Všechsvätých
Markušovce
Markušovce, Odorín: Markušovský skalný hríb a náučný chodník
Markušovce: Gotický kostol sv. Michala
Markušovce: Hrad
Rieka Hornád
Slatvina
Slatvina: Gotický kostol Ku cti Nanebovzatia Panny Márie
Slatvina: Minerálny prameň Anna
Smižany
Smižany: Čákiho kaštieľ
Smižany: Gotický kostol Povýšenia Svätého Kríža
Spišská Nová Ves: Pomník kpt. Jána Nálepku
Spišské Tomášovce
Spišské Tomášovce, Letanovce: Okruh Tomášovský výhľad – Prielom Hornádu – Letanovský mlyn – Tomášovský výhľad
Spišské Tomášovce: Gotický kostol Michala Archanjela
Spišské Tomášovce: Ihla a Kazateľnica
Spišské Tomášovce: Tomášovský výhľad
Spišské Tomášovce: Závrt Ïurkovec
Žehra: Dreveník
Žehra: Kaštieľ Čákiovcov

Okres Trebišov

Bačkov: Hrad Parustan (Braničev)
Bara
Borša: Rákociho kaštieľ
Borša: Rákociho pamätník
Čerhov
Čerhov: Dom tradícií
Čerhov: Židovský cintorín
Černochov
Klin nad Bodrogom: Najnižší bod na Slovensku
Klin nad Bodrogom: Ruiny románsko-gotického kostola
Kuzmice - Kalša: Izra a vojenské bunkre z I. ČSR
Malá Tàňa
Malá Tàňa: Kalvínsky renesančný kostol
Rieka Bodrog
Rieka Roňava
Slovenské Nové Mesto
Slovenské Nové Mesto: Kostol sv. Štefana – niekdajšia synagóga
Slovenské Nové Mesto: Pamätník Milana Rastislava Štefánika
Slovenský Tokaj
Tokajské vínne pivnice
Veľká Tàňa
Veľká Tàňa: Románsko-gotický kostol
Veľký Kamenec: Hrad Veľký Kamenec
Viničky
Viničky: Kaplnka sv. Jozefa a kaštieľ

Prešovský samosprávny kraj

Okres Bardejov

Okres Humenné

Okres Kežmarok

Okres Levoča

Okres Medzilaborce

Okres Poprad

Okres Prešov

Okres Sabinov

Okres Snina

Okres Stará Ľubovňa

Okres Stropkov

Miková

Okres Svidník

Ladomirová
Rovné

Okres Vranov nad Topľou